Bir tiryakinin bağımlılığından ne kadar kolay kurtulacağını belirleyen sonsuz etken vardır. Herkesin karakteri, işi, yaşam koşulları ve sigarayı bırakmak için seçtiği zaman farklıdır. Bazı mesleklerde daha zor olabilir, ama yanlış inançlar ortadan kalkınca bu fark kaybolur. Bunu kir kaç örnekle açıklamaya çalışayım.

Tıp mesleğinde çalışan kişiler için daha zor olduğu söylenir. Oysa sağlık açısından etkilerini daha iyi bildikleri ve bunlarla her gün karşılaştıkları için doktorların sigarayı bırakmaları daha kolaydır sanırız. Onları sigarayı bırakmaya zorlayan nedenler daha güçlüdür ama aşağıdaki nedenlerden dolayı bırakmaları daha kolay değildir:

1.      Sağlık açısından risklerin sürekli bilincinde olmak korku yaratır. Bu korku sigara özlemini gidermemizi gerektiren durumlardan birini doğurur.

2.      Doktorlar  mesleklerinden  dolayı  büyük  bir  stres  içindedirler  ve  genellikle sigarasızlığın yarattığı stresi iş yerlerinde gideremezler.

3.      Bir de suçluluk duygusunun verdiği stres eklenir. Doktorlar insanlara iyi örnek olmak zorundadırlar. Bu baskı özveri duygusunu güçlendirir.

Doktor sigara özlemini ancak gerçekten hak ettiği ve günlük stresin geçici olarak yok olduğu aralarda giderebilir. Bu yüzden de sigara onun için çok değerlidir. Doktorlar ister istemez uzun süre sigarasız kalan ve ancak ara sıra sigara içen tiryakiler kategorisine girerler. Tiryaki “irade yönteminde” özveride bulunduğuna inandığı için kendini kötü hisseder. Ne verdiği aradan ne de içtiği çay yada kahveden zevk alır. Böylece özveride bulunduğuna  inanmaya  başlar  ve  belli  çağrışımlardan  dolayı  her şeyin  sorumlusunun sigara  olduğunu  düşünür.  Şu  aldatmacalardan  kurtulup  sigara  içemediğiniz  için üzülmekten vazgeçerseniz vücudunuz nikotin isterken bile siz büyük bir zevkle kahvenizi içebilirsiniz.

Bir başka zor durum da can sıkıntısıdır, özellikle de stresle bir araya geldiği zaman. Bunun tipik örneklerini şoförler ve küçük çocukları olan ev kadınları yaşarlar. İşleri stresli fakat monotondur. Sigarayı “irade yöntemi” ile bırakmaya çalışan bir ev kadını “yoksun kaldığı” şeyi anımsayacak çok zamanı olduğundan depresyona girer.

Doğru  mantık  kullanıldığında  bu  durumun  da  üstesinden  gelinir.  Sigarayı bıraktığınızı düşünmekten korkmayın. Sigarayı düşündüğünüzde o lanet canavardan kurtulduğunuz için mutlu olun. Olaya iyimserlikle bakarsanız sigarasızlık bir eğlenceye dönüşür.

Yaşları, cinsiyetleri, zeka dereceleri, meslekleri ne olursa olsun VERDİĞİM TALİMATLARIN HEPSİNE UYAN tiryakiler sigarayı bırakmayı hem kolay hem de eğlenceli bulacaklardır.

Arayınız...