bach remedies

Bach Çiçekleri Terapisi’nde en kritik konu, hangi remedilerin seçileceğidir, çünkü doğru remediyi seçemediğimizde sistem etkili olmayacaktır. Remedileri seçme yöntemi, nokta atışı yapmamıza olanak tanıyan bir yöntemdir.

38 remediyi kullanabileceğimiz geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır ve bu remediler birçok düzeyde etkili olabilir. Öne çıkan kullanım durumları şunlardır:

  • Acil durumları hafifletmek,
  • Günlük duygusal ruh hallerini dengelemek,
  • Eski travmaların ve derin üzüntülerin izlerini silmek,
  • Kişisel gelişimi desteklemek; özşefkat ve farkındalık çalışmaları.

Bach Çiçekleri Terapisi’nde en kritik konu, hangi remedilerin seçileceğidir, çünkü doğru remediyi seçemediğimizde sistem etkili olmayacaktır. Remedileri seçme yöntemi, nokta atışı yapmamıza olanak tanıyan bir metodun varlığını sorgular.

Zihin Haritası metodundan önce, Bach Çiçekleri terapisi için kullanılan bir test bulunmaktaydı. Ancak bu testin standart olmadığını ve sonuçları değerlendirmek için bir yöntem olmadığı görüldü. Test güncellendi ve standartlaştırmak amacıyla bir analiz metodu geliştirildi. Bu analiz metoduna Bach Çiçekleri Zihin Haritası adı verilmiştir.

Zihin Haritası metodunda, kişiye özel Bach formülünü hazırlamak için gerekli olan 6-7 remediyi, kişinin verdiği cevapları belirli kurallar doğrultusunda değerlendirerek nokta atışı yapabiliyoruz. Kişinin duygu durumlarına bağlı olarak test sonuçları değişebilir. Bu metodun avantajlarından biri, hedeflenen 6-7 remediyi belirlemek için etkili bir araç olmasıdır.

Yaklaşık 2 saat süren bir anamnezin yerini tutan Zihin Haritası Testi, kişinin ihtiyaç duyduğu remedileri belirlemekte kolaylık sağlar. Analiz sonucunda kişiye özel bir remedi hazırlanır ve kişinin eylemlerini güdüleyen duygular belirlendikten sonra şifa başlar. Stok remedilerden kişiye özel remedi karışımını kullanan birey takip edilir ve 21 gün sonra tekrar test yapılır, gerekirse ikinci formül belirlenir.

Zihinsel esneklik:

Bunu beyin esnekliği olarak adlandırabiliriz, yani sinir sistemi çevresel değişikliklere uyum sağlayacak şekilde yapısını ve işlevini değiştirebilir. Zihinsel esneklik, farklı durumları farklı şekillerde değerlendirme ve yeni, alışılmadık durumlarla başa çıkabilme yeteneğidir. Bach Çiçekleri Remedileri, bu esnekliği artırmada etkilidir.

Evrim bilimci Charles Darwin’in “Survival Of The Fittest” hipotezi, aslında güçlü olanın değil, değişen koşullara uyum sağlayabilen ve bu şekilde soyunu devam ettirebilen canlıların hayatta kalacağını belirtir. Bu, nöroplastisite olarak adlandırdığımız bir kavramla örtüşür.

Nöroplastisite, beynin ve sinir sisteminin yeni yollar bulma ve yapısal değişikliklere uyum sağlama yeteneğidir. Kararlarımızı ve davranışlarımızı en olumlu şekilde düzenleyebilmek için beynin bağlantılarını düzenleme veya yeni bağlantılar kurma becerisini içerir. Bu esneklik, beynin her yaşta öğrenme ve değişime açık olduğunu gösterir.

Beynimiz birçok bilgiyi aynı anda işleyebilme kapasitesine sahiptir. Nöroplastisite, öğrenme sırasında veya beyin hasarından sonra sinir ağlarını en uygun şekle getirir. Bu durum, mikroskobik ve daha büyük ölçekli değişiklikleri kapsar. Plastisite, esneklik yeteneği sayesinde elde edilen yeni ve olumlu durumu ifade eder. Bu, değişim ve dönüşüm yeteneğini koruma ve kalıcı hale getirme anlamına gelir.

Nöroplastisite, beynin gelişebilir ve değişebilir olduğunu gösteren önemli bir konudur. İtalyan anatomist Michele Malacarne’nin 1793’te yaptığı deneyler, beyinciğin eğitildiğinde anlamlı ölçüde büyüdüğünü göstermiştir. Bu, beyincik bölgesinin öğrenme ve hafıza için esnek olduğunu kanıtlar. 1970’lere kadar beyin yapısının sabit ve değişmez olduğuna inanılsa da, nöroplastisite kavramı bu görüşü değiştirmiştir.

Arayınız...