homeopati

Hormesis terimi, Yunanca kökenli bir kelime olan “hormesis”ten gelir ve “kışkırtmak, uyandırmak” anlamını taşır. Bu terim, bir maddeye veya duruma artan miktarlarda maruz kalmaya karşı iki veya üç fazlı bir tepkiyi ifade eder. Hücre veya organizmanın iç ve dış tehditlere verdiği cevabın çift yönlü, yani iki fazlı (bifazik) olduğunu belirtir. Toksik ve zararlı maddelerin düşük dozlarının, canlılığın ve yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli olduğu ve canlının stres yaratan faktörlere karşı dayanıklılığını artırabileceği fikrine dayanır. 

Bu kavram, zararlı bir maddenin küçük bir dozunun bazen şifa verici etkiler gösterebileceği anlamına gelir. Hormesis, tıp dünyasının mevcut doz-yanıt ilişkisi anlayışını sorgular; çünkü bugünkü tıpta genellikle etkiyi artırmak için madde miktarının artırılması gerektiği düşünülürken, hormesis fikri düşük dozların vücudun kendi gücünü harekete geçirerek tedavi sürecini başlatabileceğini savunur. Bu perspektif, homeopati gibi az miktardaki maddelerin etkili olabileceği görüşüne benzer. Ancak, bu konu hala tıp alanında bir bilinmez olarak kabul edilir ve gelecekteki çalışmalar ve kuantum fiziği ışığında yapılan araştırmalarla daha net bir anlayışa kavuşabilir.

Bach Çiçek Remedileri ve Homeopati Arasındaki Farklar:

Bach Çiçek Remedileri, homeopati gibi seyreltme yöntemi kullanılarak hazırlanır. Ancak, kullanım açısından homeopatiden farklılıklar gösterir:

1. Dr. Bach, kalıcı iyileşmeyi zihinsel dengeyi sağlayarak savunur ve odak noktası sadece zihinsel düzlemdir. Oysa Homeopati, çeşitli fiziksel rahatsızlıklar, ciddi kronik hastalıklar ve ruhsal bozukluklar üzerinde etkilidir.

2. Bach Çiçek Remedileri, günde 4 defa 4’er damla şeklinde kullanılırken, Homeopati genellikle tek bir remedi alımını içerir.

3. Bach Remedileri hazırlanırken, kişiye özel belirlenen 6-7 remediyi karıştırarak özelleştirilmiş bir formül oluşturulur. Homeopatide ise çoğunlukla tek bir remedi kullanılır.

Arayınız...