bach-flower-remedies

Dr. Bach, semptomların sadece terapi edilmesinin yeterli olmadığına inanarak danışana bütüncül bir bakış açısı getirmiş ve kişinin ruh halinin ve karakter yapısının sağlık üzerindeki etkisini gözlemlemiştir. Onun asıl ilgi alanı, kişinin karakteri, düşünme alışkanlıkları ve ruh halinde yoğunlaşmıştır. Dr. Bach, danışanın ruhsal ve zihinsel dengesinin, danışanı terapi etme veya mevcut sağlığı koruma konusunda kilit bir rol oynadığına inanmaktadır. Bakterilerle yaptığı çalışmaların sonuçlarına dayanarak, benzer karakterlere sahip insanların aynı durumlara yakalanabileceğini keşfetmiş ve bu bağlamda “aynı kişisel özellikler ve tepkilerin aynı durumlara neden olabileceğini” öne sürmüştür. Bu tezi temel alarak, çalışmalarını danışanın psikolojik durumları ile ilişkisi üzerine odaklamıştır. Dr. Bach’ın temel hedefi, kronik durumlara çözüm olabilecek, yan etkisi olmayan ve kolay uygulanabilen bir yöntem bulmaktı.

Dr. Bach, Mikrop Teorisi olarak bilinen ve mikroorganizmaların birçok hastalığın nedeni olduğunu savunan teoriyi araştırdı. Ancak, bu teoriye karşı farklı bir bakış açısına sahipti ve hastalıkların, ruhun amaçları ile kişinin eylemleri ve hayata bakışı arasındaki çatışmadan kaynaklandığını düşünüyordu. Bu çatışmanın duygusal dengesizliklere ve enerji tıkanıklıklarına neden olduğunu ve bu durumun fiziksel rahatsızlıklara yol açtığını öne sürmüştür. Bu bakış açısı, Doğu tıbbındaki çakra bilgisiyle benzerlik göstermektedir. Dr. Bach’ın çiçek özleri, hastalığın temel nedeni olarak gördüğü kişinin kişiliğine odaklanarak, karakter değişikliğine odaklanır ve bireyin zarar veren alışkanlıklarını değiştirebileceğine inanır.


Almanya’da 2005 yılında yayımlanan “Alternatif Medizine” Dergisi’nde, Dr. Bach’ın Çiçek Terapisi ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: Bach tedavisinin temel ilkesi, fiziksel hastalıkları ve psikolojik bozuklukları belirli bitki karışımlarıyla iyileştirmektir. Dr. Bach, çeşitli ruh hallerinden yola çıkarak farklı kişilik tiplerini tanımlamış ve bunları kategorize etmiştir. Bu teoriye göre, 38 negatif ruh hali belirli rahatsızlıklara yol açabilir, ancak bu duygular çeşitli çiçek özleri ile tedavi edilebilir. Dr. Bach’a göre, psikolojik bozukluğun iyileşmesiyle ortaya çıkan fiziksel şikayetler ikincil bir etki olarak tedavi olur. Dr. Bach, bitkilerin zihinsel problemlerde faydalı olmasının sebebini enerji olarak tanımlamış, ancak bu güçlere tam olarak açıklık getirememiştir, çünkü bitki seçimini tamamen sezgisel olarak yapmıştır.

bach remedies

Sizin veya bir yakınınızın teşhis konulamayan bazı rahatsızlıkları için doktorun “strese bağlı” teşhisi koyduğu durumları belki gözlemişsinizdir. Duygularımız ve düşüncelerimiz, beynimizin merkezi olan sinir sistemi tarafından analiz edilir ve bu duygusal durumlar vücudumuza olası bir yorgunluğu yansıtabilir. Çünkü bedenimiz, mevcut hastalıkların bize bir mesaj ilettiğini kayıt altına alır.

Dr. Bach, zihinsel yorgunluğun tedavi edilememesi durumunda “kimyasal ilaçlarla hastalık belirtilerini gidermek, dengeyi daha da bozacaktır” düşüncesine sahipti. Bu nedenle, homeopatiden daha kısa bir hazırlık sürecine sahip olan “Bach Çiçekleri Terapisi”ni geliştirdi. Dr. Bach, sistemin sadeliğine ve eksiksizliğine odaklanarak, bu tedavi yönteminin özünü oluşturdu. Bu yöntem, kolaylık ve etkililikle ön plana çıkar, hatırlanan bir hadisi anımsatır: “Kolaylaştırın; zorlaştırmayın”. Bach’ın bakış açısı, bu tedavinin gerçekten basit ve şifa dolu olduğunu vurgular.

Bütüncül bakış açısında, Zihin-Beden-Ruh dengesinin eksiksiz olmadan tam bir sağlık hali olamayacağı anlatılır. Hedefimiz, bu dengeyi sağlamak ve gerçek sağlık durumunu yaşamaktır. Bach Çiçekleri Terapisi, Zihin-Beden-Ruh dengesini sağlamak ve gerçek sağlık halini deneyimlemek adına son derece değerlidir.

REMEDiLERiN BEDENSEL ETKiSi

“Bedensel rahatsızlıklar, zihinsel ve duygusal uyumsuzlukların bir sonucudur. Bu uyumsuzluğu düzelten bir müdahaleyle zihin ve ruh arasındaki denge tekrar sağlanabilir, böylece bedenin tüm bileşenleriyle yeniden mükemmel hale gelir.”- Dr. Edward Bach

Bach Çiçekleri remedileri, zihinsel düzlemde etkili olmakla birlikte, bu etkinin beden ve zihin arasındaki derin ilişkiyi anlamak gerektiğini belirtir. Dr. Bach’ın vurguladığı üzere, Zihin-Beden-Ruh üçgenindeki her unsurdan biri diğerine sıkı sıkıya bağlıdır.

Zihinsel bir sorun veya stres yaşandığında, beden genel olarak tepki verir; nefes alışverişi kısalır, sırt ve omuz kasları kasılır, sindirim problemleri ortaya çıkabilir, stres hormonları salgılanabilir, nabız hızlanabilir, kalp-damar problemleri yaşanabilir. Bu, stresin bedende yarattığı etkilerin genel bir özetidir.

Bu bağlamda, Bach Çiçekleri remedileri, özellikle Rescue remedi, stres durumlarında hızlı bir rahatlama sağlar ve bedendeki stresin neden olduğu çeşitli etkileri iyileştirmeye yardımcı olabilir. Astım krizleri, panik ataklar, fibromiyalji ağrıları, mide ağrıları, boyun tutulmaları, yüksek tansiyon gibi çeşitli belirtiler bu tedavi ile hafifletilebilir.

Unutulmamalıdır ki, beden yaşadığımız deneyimleri kaydeder ve bize yansıtır. Bu nedenle, bir hastalıkla ilgili sorulması gereken önemli bir soru şudur: “Ne zaman başladı ve o sırada hayatımda neler oluyordu?”


Arayınız...