Bach Flowers-1

 Bach remedileri her zaman ve sadece duygusal durumlar için seçilmelidir. Teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyan tıbbi durumlar olduğunda bir doktora başvurmalısınız.

Bach Çiçekleri Terapisi, tamamen doğal ve yan etkisiz olduğu için her yaşta, her koşulda tüm bireyler ve hastalar tarafından güvenle kullanılabilir. Hatta, Bach Çiçekleri Terapisi, homeopatik remediler için bir katalizör etkisi gösterdiği için, yani zihinsel düzlemi rahatlatarak iyileşme sürecini kısalttığı için homeopati tedavisi görüyorsanız da özellikle Bach Çiçekleri Terapisini kullanmanızı veya bir homeopatsanız hastalarınıza kullandırmanızı öneririm.

Homeopatinin aksine, Bach Çiçekleri Terapisi üzerinde uzun zaman durulmamıştır. Ancak Bach Çiçekleri Terapisini bilen ve fayda gören birçok insan olduğundan, terapist sayısının artmasıyla birlikte terapinin bilinirliğinin artacağını ve daha çok insanın terapiden fayda göreceğini düşünüyorum ve buna tamamen inanıyorum.

Ancak Bach remedileri her zaman ve sadece duygusal durumlar için seçilmelidir. Teşhis ve tedaviye ihtiyaç duyan tıbbi durumlar olduğunda bir doktora başvurmalısınız.

DANIŞANI DEĞERLENDİRMEK İÇİN SORUNLARIN YEDİ BAŞLIKTA GRUPLANMASI:

Dr. Bach, 38 Çiçek remedisini, duygu durumlarına göre 7 farklı gruba ayırdı. Her duygu durumu insana aittir ve normaldir. Korku gibi öfke de insana aittir, ait hissetmek gibi izole hissetmek de… Korkmak da normaldir, endişelenmek de… Sabırsızlık, kibir, öfke, yalnızlık, fanatiklik ve güvensizlik de… Bu duyguların hepsi, iyi ya da kötü ayrımı yapmadan insana dairdir ve içimizdedir. Önemli olan bu duyguların dengede olması ve bizi etki altına aldıkları dakikaların, hayatımızı etkileyecek kadar uzun olmamasıdır. Yani gün içerisinde çocuğumla ilgili endişelerim kısa sürdüğü sürece normaldir ancak günlük hayatımı etkileyecek kadar uzun sürüyor ve günlük hayatımı yaşamama mani olacak kadar şiddetliyse benim içimde denge bozulmuş demektir.

Bu duygu durumunun denge bozukluğu, önce zihinsel düzlemde olsa da zaman içerisinde tüm bedeni yani Zihin-Beden-Ruh dengesini etkileyecektir. O yüzden Bach Çiçek Terapisinin özü tüm duygularımızda denge hali yaratmak üzerinedir:

1. Korku ile İlgili Olanlar:

– No.2 ASPEN (Titrek Kavak): Sebepsiz korkular.

– No.6 CHERRY PLUM (Kiraz Eriği): Aklını kaçırma korkusu.

– No.20 MIMULUS (Misk Otu): Bilinen şeylerden korkma, fobiler.

– No.25 RED CHESTNUT (Kırmızı Kestane): Sevdiklerinin kaderi için korku ve endişe hali.

– No.26 ROCK ROSE (Kaya Gülü): Ani korkuya bağlı panik duygusu ve dehşet hissi.

2. Kararsızlık ve Belirsizlik İçin Olanlar:

– No.5 CERATO (Boynuzlu Tepeliçik): Kendi sezgilerine/fikirlerine karşı güven eksikliği ve onay ihtiyacı.

– No.28 SCLERANTHUS (Yumaklı Otu): Kararsızlık hali, karar almada zorluk.

– No.12 GENTIAN (Büyük Kantaron): Cesaretsizlik, umutsuzluk, derin can sıkıntısı hali.

– No.13 GORSE (Karaçalı): Yenilgi ve başarısızlık duygularının sonucunda mücadeleyi bırakmak, pes etmek, vazgeçmek.

– No.17 HORNBEAM (Kayın): Motivasyon eksikliği ve kendine güvenememek.

– No.36 WILD OAT (Yabani Yulaf): Hayatta yönünü bulamama, dağılma hali.

3. Günlük Hayata ve Mevcut Şartlara Karşı İlgisizlik, Yetersiz İlgi:

– No.7 CHESTNUT BUD (Kestane Tomurcuğu): Hatalardan ders çıkaramama hali, aynı döngüler içinde dönüp hep aynı hataları yapmak.

– No.9 CLEMATIS (Akasma): Hayalperestlik, ilgi dağınıklığı. İlgisizlik, aklı bir karış havada yaşamak, içe dönüklük.

– No.16 HONEYSUCKLE (Hanımeli): Uzak/yakın geçmişin hoş veya acı hatırasını devamlı yaşamak, nostalji.

– No.21 MUSTARD (Hardalotu): Derin kasvet duygusu; bir sebep yokken derin mutsuzluk hissi.

– No.23 OLIVE (Zeytin): Yaşamsal enerji eksikliği; herhangi bir çeşit çabadan sonra zihinsel ve fiziksel aşırı yorgunluk.

– No.35 WHITE CHESTNUT (Ak Kestane): İstenmeyen fikirler, endişe ve susmayan iç ses, kısır döngü.

– No.37 WILD ROSE (Yaban Gülü): Ayırt edememe, izolasyon, aşırı ilgisizlik, teslimiyet, cansızlık, hissizlik.

4. Yalnızlık Hissedenler:

– No.14 HEATHER (Funda): Benmerkezcilik, bencillik, yalnızlıktan korkmak, çok konuşmak.

– No.18 IMPATIENS (Sabırotu): Sabırsızlık, hoşgörüsüzlük, her işi yalnız yapmak.

– No.34 WATER VIOLET (Dere Menekşesi): Kibir, ulaşılmazlık hissi ve hayata ilgisizlik.

5. Dış Etkilere ve Düşüncelere Karşı Duyarlılık Hali:

– No.1 AGRIMONY (Koyunotu): Zihinsel sıkıntılar, neşeyle maskelenmiş acı, kendini inkar etmek.

– No.4 CENTAURY (Kantaron): Zayıf irade, boyun eğmek, diğer kişilere aşırı bağımlılık, güvensizlik.

– No.15 HOLLY (Çoban Püskülü): Kin, öfke, nefret, kıskançlık, şüphe, intikam duyguları.

– No.33 WALNUT (Ceviz): Değişiklikten kaçma, dış etkilere ve değişimlere karşı aşırı hassasiyet. Dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı korunma/kabuğuna çekilme ihtiyacı.

6. Umutsuzluk ve Çaresizlik Hissi İçin Olanlar:

– No.10 CRAB APPLE (Yaban Elması): Temizlik konusunda hem fiziksel hem de psikolojik anlamda obsesyonluk hali, temiz olmama hissi. Kendinden iğrenmek.

– No.11 ELM (Karaağaç): Çok büyük sorumluluk hissi ve baskı altında ezilmek.

– No.19 LARCH (Karaçam): Kendine güvensizlik.

– No.22 OAK (Meşe): Tükenmiş olmasına rağmen mücadeleyi sürdürmek, şikayet etmemek.

– No.24 PINE (Çam): Kendini ayıplama, suçluluk duymak.

– No.29 STAR OF BETHLEHEM (Akyıldız): Şok-travma ardından gelen umutsuzluk, mutsuzluk.

– No.30 SWEET CHESTNUT (Tatlı Kestane): Çok şiddetli zihinsel ıstırap.

– No.38 WILLOW (Söğüt): Gücenme, içerleme, pişmanlık duygusu, kendine acımak.

7. Başkalarının Refahı ve İyiği Konusunda Aşırı Endişeli Olup Fazla Özen Gösterenler:

– No.3 BEECH (Kayın): Tolere edememek, diğerlerine karşı hoşgörüsüzlük, saldırganlık.

– No.8 CHICORY (Hindiba): Bencilce sevdiklerini sahiplenme, benmerkezcilik.

– No.27 ROCK WATER (Şelale Suyu): Kendi kendine baskı, kendine yüksek standartlar belirleme.

– No.31 VERVAIN (Mine Çiçeği): Aşırı şevk, heves, aşırı coşku, fanatik, abartılı gerginlik.

– No.32 VINE (Asma): Baskın olmak, esnek olamama, otoriterlik.

NEDEN HAZlR KARlŞIM KULLANMIYORUZ?

Hazır karışımlar, önceden seçilmiş ve belirlenmiş içeriklere sahip karışımlardır. Belirli bir durum veya semptom için genellikle yararlı olabilirler. Ancak, önceden hazırlanmış karışımları kullanırken, remediyi seçen kişi olarak, danışanın belirli bir durumda olduğunu varsayarak, yardımcı olmaya çalıştığımız birey hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan belirli bir düşünce tarzı benimseriz.

Öte yandan, Bach terapisti bir formül hazırlarken içeriği, hastanın duygusal ve bireysel durumuna uyacak şekilde özenle seçmelidir. Hazır karışım fikirleri eski bir yaklaşım olabilir. Dr. Bach’ın zamanında, çeşitli kombinasyonlar ve hatta 38 remediyi bir araya getirerek tüm problemleri aynı anda tedavi etmeyi önerenler oldu. Ancak, Bach Çiçek Terapisi bu yaklaşımı benimsemez.

Bu tür bir genel yaklaşım, bizi bütüncül bir bakış açısından uzaklaştırabilir çünkü bütüncül bakış açısı, hastalığa odaklanmak yerine hastaya odaklanır. Dr. Bach’ın dediği gibi, “Hastalık yoktur, hasta vardır.”

Duruma ve semptoma özel karışımlar kullanabilir miyiz?

Bugün, yurtdışında daha yaygın olsa da ülkemizde de daha spesifik semptomları veya durumları tedavi etmek üzere kombinasyonlar üretilip satılmaktadır. Bu yaklaşım, tüketim toplumunun ihtiyaç duyduğu hız ve kolaylığı sağlamak adına seri üretim yapma fırsatı sunar.

Örneğin, bir marka “stres” için şu karışımı öneriyor olabilir: No.2 Aspen, No.6 Cherry Plum, No.11 Elm, No.15 Holly, No.18 Impatiens, No.26 Rock Rose. Ancak, bu yaklaşımın iki temel sorunu vardır:

1. Danışanın gerçek ihtiyaç duyduğu remediler karışımda olmayabilir. Örneğin, üreticinin “stres” için önerdiği kombinasyonda, kişinin stresli olmasına sebep olabilecek tedirginlik, sebepsiz korkular, öfke patlaması ve ağlama nöbeti yaşama korkusu gibi altta yatan duygular dikkate alınmamış olabilir.

2. Bu tür karışım önerileri, Dr. Bach’ın Çiçek terapisine zarar verebilir. Yeni kullanıcıları çekmek için yapılan bu öneriler, sistemi yanlış anlamış ve genellikle ilk kez remediyi kullanacak kişilere yöneliktir. Ancak, bu karışımların etkisi görmemesi durumunda kişinin sistem yerine karışıma suçlama eğiliminde olması, sisteme zarar verebilir.

Bach terapistlerinin amacı, Dr. Bach’ın orijinal sistemini korumak olmalıdır ve semptoma ve duruma özgü hazır karışım remedileri önermemelidir. Bu, kişinin dengeye gelmesine yardımcı olacak doğru remedileri seçebilmek için 38 remediden tam olarak faydalanmayı ve Bach Çiçekleri Zihin Haritası metodunu doğru bir şekilde uygulamayı gerektirir.
Dr. Bach, hastalıkların öğrenme ve büyüme sürecimize katkıda bulunduğuna inanıyordu. Duygularımızı düşündüğümüzde veya hangi remedinin ihtiyaç olduğunu konuştuğumuzda, öğrenmenin en önemli kısmının gerçekleştiği bir farkındalık kazanırız. Hastalığın bize nasıl hizmet ettiği konusunda kendi içgörümüzü geliştiririz.

Bach terapistleri, bir durumun veya semptomun (sınav stresi, uykusuzluk, motivasyon ve enerji eksikliği vb.) birçok duygusal nedeni olabileceğini anlar. Hedefleri, kişinin tüm eylemlerinin altında yatan duyguyu bulmaktır.

Dr. Bach’ın geliştirdiği yöntemde, tüm semptomları, şikayetleri ve belirtileri göz ardı eder ve bunun yerine sorunun duygusal kökenine odaklanırız.

Kişisel bir seçimle, 6 veya 7 remediyi birleştirdiğimizde, bir kişinin ihtiyaçlarına özel olarak milyonlarca karışım oluşturabiliriz. Bu matematiksel işleme kombinasyon denir: Toplamda 38 farklı remedimiz var. Bu 38 remediden 6 tanesini rastgele seçiyoruz, yani 38’in 6’lı kombinasyonu. Bu, 2.760.681 farklı formül oluşturabileceğimiz anlamına gelir. Bu da bu kadar farklı kişisel problem demektir.

Dr. Bach’ın ifadesiyle, biz hastalığı değil kişiyi tedavi ederiz.

Öte yandan, önceden hazırlanmış karışımlar, kişileri anlamak için zaman harcamadan herkese ve tüm problemlere uyan standart bir çözüm sunar. Belirli bir semptoma veya probleme belirli bir ilacın yardımcı olabileceğini söyleyen klasik tıbbın, yani Ortodoks tıbbın yaklaşımı da aslında aynıdır. Baş ağrısına bu ilaç, depresyona şu, mide ağrısına ise bu gibi… Kişisel özelliklere veya altta yatan duygusal nedenlere dikkat edilmez.

Bach sisteminden fayda görmediğini söyleyen insanlarla konuşulduğunda, bu kişilerin sistemi klasik tıp bakış açısıyla bir yara bandı gibi kullandığı ortaya çıkar; endikasyona göre verilen hazır karışımlar. Sistemle tanışan kişiler, doğru şekilde seçilerek hazırlanan formülleri kullandıklarında sistemin çalıştığını görürler.

Bir Bach terapistinin amacı, Dr. Bach’ın orijinal sistemini korumak olmalıdır ve -geleneksel Rescue formülü dışında- semptoma ve duruma özgü hazır karışım remedileri önermemelidir. Aynı bakış açısı, hazır reçetelerle yapılan homeopatik tedavi için de geçerlidir. Tek dikkate alınması gereken, danışanın çıkarlarının her şeyden üstün tutulması ve kişinin dengeye gelmesine yardım edecek doğru remedileri seçebilmektir. Bu için, 38 remediden tam olarak faydalanmak ve Bach Çiçekleri Zihin Haritası metodunu doğru bir şekilde uygulamak önemlidir. Günlük kullanım ve anlık etki için bu tarz karışımları kullanabilir ve hatta aromaterapi ile birlikte kullanabiliriz. Ancak, bu sadece anlık veya günlük kullanıma yöneliktir. Buradaki fark, kullanım süresi ile ilgilidir; bir Bach terapisi kürü 21 gün kullanım gerektirir ve bu kullanım için Zihin Haritası ile veya doğru bir anamnez ile belirlenen remedileri kullanmak başarıya götürecektir.

Arayınız...